Drzewo_supermocy

W dniach 17–21 października 2022 roku w klasach 1–3 zorganizowano Tydzień Uczniowskiej SuperMocy. W kolejnym tygodniu, czyli 24–28 października klasy 4–8 dołączyły do akcji. Najważniejszym celem było poznanie siebie, wydobycie dobrych cech i uzdolnień uczniów, a tym samym budowanie wiary we własne możliwości.

Uczestnicy wycieczki

27 października uczniowie klas VIIa, VIIIa i VIIIb wzięli udział w integracyjnym wyjeździe do Stalowej Woli. W kinie Helios wysłuchali prelekcji dotyczącej mylących pozorów, szufladkowania ludzi, rozwijania pasji mimo ograniczeń i pokonywania życiowych przeszkód. Następnie obejrzeli poruszający dramat pt. „Chłopiec zza szyby”, który opowiadał o podążaniu za marzeniami i sile przyjaźni. Potem udali się do restauracji McDonald's. To był udany dzień.

Uczniowie w kinie

20 października 2022r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do kina „Helios” w Stalowej Woli. Seans filmowy pt. „ Mój przyjaciel lew” poprzedziła prelekcja dotycząca wielu interesujących ciekawostek. Czwartoklasiści dowiedzieli się m.in. o istnieniu wyjątkowych, białych lwów. W quizie zorganizowanym przez pracowników kina nagrody zdobyli Michał Cebula i Oskar Lipniacki. Nie obyło się bez wizyty w restauracji Mc Donald's.

Uczniowie_z_zainteresowaniem_sluchaja_pracownikow _UM

21 października klasy 3 a i 3 b spotkały się w Urzędzie Miasta Annopola z panią skarbnik gminy oraz księgową. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się m. in z jakiś środków finansowane są szkoły, budowa dróg czy innych inwestycji w naszej gminie. Panie w bardzo przystępny sposób opowiedziały dzieciom o swojej pracy, a także cierpliwie odpowiadały na pytania. Na zakończenie pan burmistrz Mirosław Gazda rozdał dzieciom pamiątkowe gadżety związane z naszą gminą. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej ma ogromne znaczenie w rozwoju edukacji dzieci. Dzięki pozyskaniu kompetencji bezpośrednio z nią związanych mogą one nie tylko osobiście się rozwijać, ale także być aktywnymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego. 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 
12 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Annopola p. Mirosław Gazda, Zastępca Burmistrza p. Józef Paćkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Zenobia Jarmuła oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych p. Anna Wąsik.
W części artystycznej uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za trud włożony w kształcenie i wychowanie.