W piątek, 29 października 2021 w naszej szkole  - w ramach corocznej akcji ZNICZ PAMIĘCI - odbędzie się zbiórka zniczy, które w listopadowych dniach harcerze zapalą na mogiłach żołnierskich i powstańczych w naszej gminie oraz zapomnianych grobach na miejscowym cmentarzu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

20 ŚDH „Nadwiślańskie Trampy

Logo projektu BohaterON. Czarno - czerwona grafika z napisem BOHATERON Włącz historię i obrazkiem Powstańca Warszawskiego.

We wrześniu 2021 r. 20 ŚDH "Nadwislańskie Trampy" działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu zakwalifikowana została do udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Jest to jedna z największych polskich kampanii o tematyce historycznej. W ramach akcji zgłoszona grupa uczniów będzie miała okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych oraz złożyć indywidualne życzenia dla Powstańców w formie kartki lub listu.