Wykaz bezpłatnych telefonów z zakresu wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych znajdują się pod linkiem

Więcej informacji o ogólnoeuropejskiej kampanii ECSM znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK – koordynatora kampanii w Polsce -  Link do strony NASK PIB

Depresja to narastający w naszych czasach problem zdrowotny i społeczny. Niestety, ale coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Statystyki dotyczące skali problemu, w tym myśli i prób samobójczych podejmowanych przez młodych ludzi są alarmujące. W ramach tegorocznej 15.edycji kampanii edukacyjno  - społecznej  Forum Przeciw Depresji, której organizatorem jest Servier Polska szczególna uwaga zwrócona zostaje na problem nastoletniej depresji.

Logo Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców przedstawiające uśmiechnięty, kolorowy domek z nazwą programu wokół niego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu zaprasza wszystkich rodziców, którzy chcieliby nawiązać lepszy kontakt ze swoim dzieckiem, poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze oraz poznać i zrozumieć świat uczuć własnych i swoich dzieci do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach Szkoły dla Rodziców. Zajęcia będą realizowane w formie 10 warsztatów w grupie do 15 osób.