W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan.

Dziennik jest bezpłatny dla uczniów i rodziców. Rodzice chcący korzystać z dziennika powinni wypełnić deklarację i przekazać wychowawcy. Dane z poprzedniego dziennika zostały przeniesione. Jeżeli ktoś korzystał z dziennika w poprzednim roku szkolnym to wystarczy ustawić sobie hasło.

Film 1 - Jak po raz pierwszy zalogować się do E - dziennika UONET+

Poniżej przedstawiamy procedurę pierwszego logowania do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców.

ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY procedura generowania hasła:

Wejdź na stronę logowania do edziennika  - wejście w menu górnym na naszej stronie.

Jako login wprowadź swój pełen adres e-mail, który wcześniej został podany do kontaktów ze szkołą.

Wybierz znajdujący się poniżej miejsca do logowania link Przywracanie dostępu

W kolejnym oknie podaj swój e-mail i naciśnij przycisk "Wyślij wiadomość". Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje.

Jeśli obrazek jest nieczytelny, można wygenerować kolejny naciskając ikonę "Zmień próbkę".

Po potwierdzeniu komunikatu ukaże się czerwony napis, że jednorazowy link służący do wygenerowania/zmiany hasła został wysłany na twoje konto pocztowe.

Zaloguj się na swoje konto pocztowe, w wiadomości otrzymanej od UONET kliknij ostatni najdłuższy link.

Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie będziesz mógł podać nowe bezpieczne hasło (co najmniej 8 znaków, w tym duże litery, liczby i znaki specjalne np. @) - hasło należy wpisać 2 razy i potwierdzić

Przejdź ponownie na stronę do logowania wpisz jako login swój e-mail i wymyślone hasło, a następnie wciśnij przycisk Zaloguj się

W przyszłości jeśli zapomnisz lub będziesz chciał zmienić hasło powtórz procedurę.