Wymagania z poszczególnych przedmiotów

edukacja wczesnoszkolna kl. 1, 2, 3

j. polski

j. angielski

j. rosyjski kl. 7, 8

j. niemiecki

matematyka

historia kl. 5, 6, 7, 8

przyroda

biologia kl. 5, 6, 7, 8

chemia kl. 7, 8

fizyka

informatyka kl. 4, 5, 6, 7, 8

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

religia kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8