Wymagania z poszczególnych przedmiotów

 

j. polski

j. angielski

j. rosyjski 7, 8

j. niemiecki

matematyka

historia 45, 6, 7, 8

geografia 5, 6, 7, 8

przyroda

biologia  5, 6, 7, 8

chemia  7, 8

fizyka

informatyka  4, 5, 6, 7, 8

wiedza o społeczeństwie

technika 4, 5, 6

edukacja dla bezpieczeństwa

religia kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8