Zapisy uczniów na obiady pod numerem tel. 158 313 339 w godz. od 8.00 do 10.00 oraz od 12.00 - 14.00

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy przelewem na rachunek bankowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu:

71 9429 0004 2008 1503 4007 0004 (zmiana rachunku bankowego)