Gazetka szkolna Carpe Diem, skierowana do uczniów gimnazjum, wydawana była w latach 2000 - 2010. Ukazała się w ponad 50 numerach.

Gazetka szkolna Pisak skierowana była do uczniów szkoły podstawowej i wydawany w latach 2006 - 2010 w nakładzie 8 numerów.

Nieregularnik Szkolne Echo powstał w 2010r. w wyniku połączenia tych dwóch gazetek, które na trwałe zapisały się w pamięci Czytelników.

Obecny zespół redakcyjny dba o to, by gazetka szkolna w dalszym ciągu, jak to bywało w latach ubiegłych, pełniła ważną funkcję w edukacji kulturalnej, inspirowała twórczość literacką, rozbudzała w uczniach wiarę we własne możliwości, a wreszcie, by praca przy jej powstawaniu była inspiracją do poszukiwań na gruncie technologii informacyjnej.

Zapału do pracy, jak na razie, nie brakuje ani uczniom, ani opiekunom. Należy więc spodziewać się tego, że Szkolne Echo przy swoich papierowych kartach (lub chociaż wersjach online) zgromadzi wielu wiernych Czytelników.