Dokumenty i procedury 

***

***

***

w tym:

  • procedura wchodzenia na teren szkoły oraz przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
  • procedura przebywania uczniów na terenie szkoły, organizacja zajęć, w tym zajęć pozalekcyjnych
  • procedura korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw oraz udziału w wyjściach poza teren szkoły 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika szkoły 
  • procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 
  • procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki 

***