Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca - Marlena Matuszewska

Zastępca – Małgorzata Sołtykiewicz

Skarbnik - Paulina Ul

Członek - Ewelina Suszek

Członek - Grażyna Wróbel