Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - 1 września 2022 r. (czwartek)

  • 8.45 - zbiórka przed szkołą
  • 9.00 - msza święta
  • 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 przed budynkiem szkoły

dowozy - 1.09

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
w związku z możliwością zapewnienia opieki dla dzieci w ramach funkcjonowania świetlicy szkolnej, zwracamy się z prośbą do zainteresowanych Rodziców, których dzieci będą uczęszczały do świetlicy w roku szkolnym 2022/2023, o pobranie Karty Zgłoszenia, wypełnienie jej i przekazanie wychowawcom świetlicy lub klasy - koniecznie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2022 r.
Karty składają również Rodzice, których dzieci uczęszczały do Świetlicy w ubiegłym roku.

karta zgłoszenia - pobierz

Na początku lipca br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty.  Z przyjemnością informujemy, że wyniki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu są jednymi z najwyższych w powiecie kraśnickim. Z matematyki i języka polskiego  uczniowie uzyskali wyniki przewyższające średnie  procentowe powiatu, województwa i kraju.

matematyka
szkoła- 60%, powiat- 53%, województwo- 56%, kraj- 57%
język polski
szkoła- 65%, powiat-59%, województwo- 61%, kraj- 60%
Wynik szkoły  z języka angielskiego jest  wyższy od średniego wyniku   powiatu.
język angielski
szkoła- 61%, powiat-59%

Informujemy, iż od dnia 12 września 2022r. stołówka szkolna zaczyna wydawanie posiłków. Prosimy o zgłoszenie uczniów w przypadku chęci korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, podając imię, nazwisko oraz klasę ucznia telefonicznie pod numerem tel.158-313-339 do Pani Intendent lub pod numerem tel.158-613-032 do sekretariatu szkoły. 

Koszt obiadów w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 6,00 zł stawka dzienna na ucznia.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022 roku (piątek), w godzinach: 10.00 – 15.00

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. 

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 08.07.2022 r. (piątek), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.