Składka roczna na Radę Rodziców - 40 zł na ucznia

Konkurs za najwyższe wpłaty od klasy - 100% wpłaty od klasy - 25% wpłaty przeznaczone na działania wybrane przez klasę.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Rada Rodziców finansuje:

 • nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, zawodach sportowych,
 • zakupy drobnych pomocy dydaktycznych,
 • zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego,
 • dofinansowuje dyskoteki szkolne organizowane dla dzieci z okazji np. Andrzejek, Choinka szkolna,
 • słodki upominek lub lody dla każdego ucznia z okazji Dnia Dziecka,
 • książki do biblioteki szkolnej,
 • prenumeraty czasopism dla uczniów,

W ciągu ostatnich trzech lat Rada Rodziców ufundowała (duże zakupy):

 • Telewizor do świetlicy klas młodszych (2018/2019)
 • Telewizor do świetlicy klasy starsze (2019/2020)
 • Zestawy gier planszowych dla świetlicy szkolnej (2019/2020)
 • Stroje sportowe z logo szkoły dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych (2019/2020),
 • Pranie wykładzin dywanowych (2020)
 • Kije do Nordic walking na zajęcia wychowania fizycznego (09.2021)
 • Szafki dla uczniów klas 1-3 na przybory i książki do klas (10.2021)