Pan Dariusz Zgardziński w trakcie wygłaszania prelekcji

W bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” .

W związku z tą inicjatywą w kl.IV-VIII realizowano różnorodne działania. Przygotowano gazetki ścienne i prezentacje multimedialne poświęcone postaciom i rocznicom ważnym dla historii. W ramach zajęć z wychowawcą i lekcji religii zgłębiano wiedzę na temat polskich tradycji świąt zadusznych.

Spotkano się również z osobą popularyzującą historię naszego regionu p. Dariuszem Zgardzińskim, który wygłosił interesującą prelekcję pt. „Lokalni bohaterowie z okresu II wojny światowej". Harcerze z 20 ŚDH „Nadwiślańskie Trampy” uporządkowali 10 zapomnianych grobów na miejscowym cmentarzu. W ramach corocznej akcji „Znicz pamięci” druhny i druhowie przeprowadzili w szkole zbiórkę zniczy, które w listopadowych dniach zapłonęły na żołnierskich i powstańczych mogiłach w naszej gminie. W ramach udziału w kampanii „BohaterOn w Twojej szkole” odbyły się także zajęcia pt. „Mały Roznosiciel Nadziei”.