Andrzejki klasa 3B

Czas magii i zabawy mamy za sobą! Tradycyjnie dniu 30 listopada w klasach I-III odbyły się klasowe andrzejki, uczniowie bawili się w swoich klasach pod opieką wychowawczyń. Były oryginalne przebrania, wróżby i tańce. Andrzejki były wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.

Układ taneczny klasy 2a Zabawa andrzejkowa w klasie 1b

Wróżby andrzejkowe klasa 2b Wróżby w klasie 3a