Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022 roku (piątek), w godzinach: 10.00 – 15.00

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. 

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 08.07.2022 r. (piątek), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.