Dziewczyna czyta książkę

Na początku września nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Tym razem uczniowie klas starszych zapoznali się z fragmentami „ Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Prezydent RP Andrzej Duda, zachęcając do udziału w wydarzeniu, napisał: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie.

Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”. Uczniowie zgodnie przyznali, że tematyka dramatu, który powstał ponad 100 lat temu, jest nadal aktualna…