Plakat akcji Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera, przedstawiający Kombatantkę oraz informację o terminie prowadzonej zbiórki darów oraz organizatorze i patronach akcji Do 2 grudnia 2022 r. w naszej szkole prowadzona jest zbiórka produktów żywnościowych o długim terminie ważności oraz artykułów chemicznych i środków higieny osobistej, które przed świętami trafią do Kombatantów z terenu Lubelszczyzny.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w akcji „Dajmy Wyraz Naszej Pamięci”.
W dn. 25 -  28 października w szkole prowadzona będzie zbiórka zniczy, które w okresie październik - listopad 2022 harcerze zapalą na mogiłach wojennych naszej gminy oraz zapomnianych, bezimiennych grobach annopolskiego cmentarza.

Plakat akcji charytatywnej Stowarzyszenia  Paczka dla Bohatera "XI Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera". Na plakacie uczestniczka II wojny światowej - zdjęcie współczesne. W naszej szkole trwa zbiórka żywności, środków czystości oraz artykułów higienicznych dla Kombatantów w ramach XI Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera. Po raz kolejny włączamy się w przedświąteczną pomoc dla Bohaterów - tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny podczas II wojny światowej, ale też po jej zakończeniu byli wierni swoim patriotycznym postawom.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież od klasy IV szkoły podstawowej.

Plakat - ogłoszenie o naborze do drużyny harcerskiej. Na granatowym tle białe i czerwone naopisy oraz logotypy ZHP.

W piątek, 29 października 2021 w naszej szkole  - w ramach corocznej akcji ZNICZ PAMIĘCI - odbędzie się zbiórka zniczy, które w listopadowych dniach harcerze zapalą na mogiłach żołnierskich i powstańczych w naszej gminie oraz zapomnianych grobach na miejscowym cmentarzu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

20 ŚDH „Nadwiślańskie Trampy