Drodzy Uczniowie, świat zawodów i współczesny rynek pracy daje Wam wiele możliwości wykorzystania swoich predyspozycji i potencjału w wykonywaniu wymarzonego zawodu. Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak wiele jest branż, zawodów przyszłości i specjalności, w których możemy się rozwijać. Udostępniony w poniższym linku Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, wydany w 2020 roku, pozwoli Wam poznać  ponad 200 zawodów przyporządkowanych do 32 branż.

To bardzo ułatwia poszukiwanie i poznawanie profesji, która Was interesuje. Mówiąc o zawodach szkolnictwa branżowym, mamy na myśli zawody, które zdobyć można w szkole branżowej I stopnia, II st.,  technikum oraz w szkole policealnej czy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Poznając dany zawód, z informatora dowiesz się o:
- kwalifikacjach w zawodzie (zwykle 1. kwalifikacyjne zawody w szkole branżowej I st. i 2.kwalifikacyjne zawody w technikum))
- predyspozycjach do wykonywania zawodu,
- warunkach pracy,
- możliwości pracy w zawodzie,
- ścieżkach kształcenia w zawodzie (zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, jak i absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych)

Link do informatora - plik pdf

Życzę inspirujących poszukiwań i dobrych wyborów!

Szkolny doradca zawodowy J.Mohol