Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
 
Przewodnicząca  - Małgorzata Sołtykiewicz 
Zastępca Anna Branigan
Skarbnik - Paulina Ul 
Sekretarz - Karolina Stan 
Członek - Ewelina Suszek 
 
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca - Małgorzata Sołtykiewicz
Członek - Anna Branigan
Członek - Paulina Ul