Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu przy współpracy z PSP im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach Rekomendowanego Programu Profilaktyki Uniwersalnej, pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej.
Jest to Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Głównym celem Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Program adresujemy do rodziców, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji wychowawczych.

Szkolenie potrwa 40 godzin i będzie prowadzone w formie cotygodniowych warsztatów (w każdy piątek) - od 24 marca 2023 roku do połowy czerwca 2023 roku, w godzinach od 16.00 do 19.00.
Realizatorką programu jest mgr Maria Łukasik – Pedagog, Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, Terapeuta Pedagogiczny, Edukator i Profilaktyk.
Zapisy do 20.03.2023 r.:
- telefonicznie pod nr 600-519-215 - pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Karolina Biernacka
lub

- za pośrednictwem dziennika elektronicznego, osobiście lub telefonicznie - pedagog szkolny Jolanta Mochol

Skuteczność: Program prowadzony jest w Polsce od 1999 roku i od tego czasu prowadzone jest badanie jego skuteczności. Ewaluacje Programu potwierdza zmianę w postawach wychowawczych uczestników spotkań.

Więcej informacji o Programie: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program w całości finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY.