Tytuł czasopisma:Wychowujmy!

Dwumiesięcznik „WychowujMY!” i portal WychowujMY.pl to dostępne bezpłatnie narzędzia wsparcia dla rodziców/opiekunów, dziadków oraz wychowawców zatroskanych o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Poruszane w czasopiśmie tematy są próbą odpowiedzi na pytanie: Jak wychowywać młode pokolenie? Znajdą się w nim działy poświęcone funkcjonowaniu dzieci w życiu rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów. Czasopismo pobrać można ze strony WYCHOWUJMY!

Wydawcą czasopisma jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.