Więcej informacji o ogólnoeuropejskiej kampanii ECSM znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK – koordynatora kampanii w Polsce -  Link do strony NASK PIB