Tytuł czasopisma:Wychowujmy!

Dwumiesięcznik „WychowujMY!” i portal WychowujMY.pl to dostępne bezpłatnie narzędzia wsparcia dla rodziców/opiekunów, dziadków oraz wychowawców zatroskanych o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Poruszane w czasopiśmie tematy są próbą odpowiedzi na pytanie: Jak wychowywać młode pokolenie? Znajdą się w nim działy poświęcone funkcjonowaniu dzieci w życiu rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów. Czasopismo pobrać można ze strony WYCHOWUJMY!

Wydawcą czasopisma jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

ABC cyberbezpieczeństwa - hasła związane ze światem internetuWszystkim użytkownikom internetu polecamy poradnik "ABC cyberbezpieczeństwa", który w przystępny sposób przybliża wirtualny świat. Jest podzielony na cztery obszary kluczowe dla użytkownika sieci. Są to: cyberbezpieczeństwo, higiena cyfrowa, profilaktyka i wsparcie. W publikacji znajduje się 157 ułożonych alfabetycznie definicji. „ABC cyberbezpieczeństwa” został przygotowany w taki sposób by każdy, bez względu na wiek, zawód czy też stopień korzystania z internetowego świata, mógł zrozumieć i bronić się przed cyberzagrożeniem, a także zadbać o dobrostan cyfrowy swój oraz najbliższych. Publikacja, opracowana przez ekspertów NASK w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dostępna jest na platformie e-learningowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod linkiem ABC CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Więcej informacji o ogólnoeuropejskiej kampanii ECSM znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK – koordynatora kampanii w Polsce -  Link do strony NASK PIB

Wykaz bezpłatnych telefonów z zakresu wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych znajdują się pod linkiem

Logo Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców przedstawiające uśmiechnięty, kolorowy domek z nazwą programu wokół niego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu zaprasza wszystkich rodziców, którzy chcieliby nawiązać lepszy kontakt ze swoim dzieckiem, poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze oraz poznać i zrozumieć świat uczuć własnych i swoich dzieci do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach Szkoły dla Rodziców. Zajęcia będą realizowane w formie 10 warsztatów w grupie do 15 osób.