Dokumenty i procedury 

statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu plik pdf

wewnątrzszkolne zasady oceniania w nauczaniu zdalnym - plik pdf

program wychowawczo-profilaktycznyplik pdf

klauzula informacyjna - ADO, IODO - plik pdf

klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów - plik pdf

regulamin stołówki  - plik pdf

regulamin świetlicy szkolnej  - plik pdf

procedura przebywania osób na terenie szkoły  - plik pdf

procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem  - plik pdf

procedura dotycząca ochrony pracowników przed koronawirusem  - plik pdf

procedury dotyczące organizacji i przebywania uczniów, nauczycieli w czasie konsultacji w szkole  - plik pdf

procedura komunikowania podczas pandemii  - plik pdf

procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii  - plik pdf

procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 u ucznia  - plik pdf

Procedury COVID na rok szkolny 2021_2022 - plik pdf

w tym:

  • procedura wchodzenia na teren szkoły oraz przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
  • procedura przebywania uczniów na terenie szkoły, organizacja zajęć, w tym zajęć pozalekcyjnych
  • procedura korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw oraz udziału w wyjściach poza teren szkoły 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika szkoły 
  • procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 
  • procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki 

Zasady wynajmu salplik pdf

Rejestr umów - plik pdf (scan)