W dn.28.11.2022 r. w ramach Gminnego Dnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zainteresowani rodzice, nauczyciele, mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z konsultacji i porad specjalistów.

Dyżury specjalistów pełnione będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2
8.00 – 12.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8.00 – 11.00 – Specjalista psychoterapii uzależnień
8.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
9.00 – 15.00 – Prawnik, specjalista ds. przemocy
12.00 – 15.00 – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu