Komunikat

Zaświadczenia będą wydawane w dniu
9 lipca 2021r. w sekretariacie szkoły

Klasa 8 a - godzina 10.00
Klasa 8 b – godzina 11.00