Mecz piłki siatkowej

11 czerwca 2024 r. w naszej szkole obchodziliśmy jednocześnie Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Wydarzenie rozpoczęła dyrektor szkoły p. Danuta Ryfka, która złożyła uczniom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

W programie znalazły się konkurencje: piłka siatkowa, piłka koszykowa, dwa ognie, bieg i skok w dal. Uczniowie kl. I - VIII rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych pod czujnym okiem organizatorów imprezy - nauczycieli wychowania fizycznego oraz absolwentów: Hanny Wiącek i Oliwiera Jarzyny.

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy szkolną stołówką a sponsorem (hurtownią spożywczą „Karo" Poniatowa) zorganizowano poczęstunek w postaci m.in. kiełbasek z grilla. Na zakończenie rozgrywek nauczyciele wychowania fizycznego oraz wicedyrektor szkoły p. Renata Żołna podziękowali wszystkim za zaangażowanie oraz wręczyli zwycięzcom poszczególnych konkurencji pamiątkowe dyplomy i medale ufundowane przez właściciela sklepu „Groszek” p. Łukasza Trębacza.
Głównym celem imprezy było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, integracja, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.
Zmagania dostarczyły uczniom wiele radości, niemałą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten szczególny dzień.

Koordynatorem wydarzenia była p. Joanna Koniarczyk.