Plakat konkursuLubelski Kurator Oświaty z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” zaprasza wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas I - III szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”.

Zadaniem dziecka jest poznanie zwyczajów pszczół, a następnie samodzielnie narysowanie, namalowanie lub wyklejenie odpowiedzi na konkursowe pytanie. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim dowolną techniką, koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4.W celach informacyjnych, uprzejmie proszę o wiadomość w e-dzienniku do pedagoga szkolnego J.Mochol o udziale dziecka w konkursie. Z pedagogiem można kontaktować się także w przypadku pytań związanych z konkursem.

!Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (na dole strony)

Serdecznie zapraszam do udziału!