Drodzy Ósmokalsiści,
zanim na Waszym świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wypisane zostaną wszystkie dodatkowe osiągniecia, punktowane przy rekrutacji do szkół kolejnego szczebla, warto poznać wykaz konkursów i zawodów, które mogą być wymienione na Waszej cenzurce. Może jeszcze w tym semestrze wykorzystacie okazje do zdobycia laurów.


Zarządzenie nr 24/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty.  

Szkolny doradca zawodowy
J.Mochol