Dokumenty i procedury 

statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu plik pdf

wewnątrzszkolne zasady oceniania w nauczaniu zdalnym - plik pdf

program wychowawczo-profilaktycznyplik pdf

klauzula informacyjna - ADO, IODO - plik pdf

klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów - plik pdf

regulamin stołówki  - plik pdf

regulamin świetlicy szkolnej  - plik pdf

procedura przebywania osób na terenie szkoły  - plik pdf

procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem  - plik pdf

procedura dotycząca ochrony pracowników przed koronawirusem  - plik pdf

procedury dotyczące organizacji i przebywania uczniów, nauczycieli w czasie konsultacji w szkole  - plik pdf

procedura komunikowania podczas pandemii  - plik pdf

procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii  - plik pdf

procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 u ucznia  - plik pdf

Procedury COVID na rok szkolny 2021_2022 - plik pdf

w tym:

  • procedura wchodzenia na teren szkoły oraz przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
  • procedura przebywania uczniów na terenie szkoły, organizacja zajęć, w tym zajęć pozalekcyjnych
  • procedura korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw oraz udziału w wyjściach poza teren szkoły 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia 
  • procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika szkoły 
  • procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 
  • procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki 

Zasady wynajmu salplik pdf

Rejestr umów - plik pdf (scan)

 

edukacja wczesnoszkolna:


mgr Sylwia Gazda
       Małgorzata Jabłońska
mgr Katarzyna Grzesik
mgr Katarzyna Siewierska
mgr Barbara Bernat
mgr Anna Łuba


język polski:

mgr Ewa Leptuch
mgr Anna Serafin
mgr Justyna Wolszczakowska
mgr Anna Słabek Michalska

język angielski:

mgr Barbara Wójcik
mgr Anna Trębacz
mgr Paweł Wasiluk

język rosyjski:

mgr Justyna Gaweł

język niemiecki:

dr Marta Szałajko
mgr Marzena Życzyńska 
mgr Kalinowska Żaneta 

historia:
 
mgr Dorota Romańska
mgr Tomasz Serafin


biologia:

mgr Barbara Kotłowska
mgr Renata Tess-Wasiluk

przyroda:

mgr Barbara Kotłowska

chemia:

mgr Barbara Kotłowska


fizyka:

mgr Renata Łysuniek
 
geografia:
 
mgr Danuta Ryfka
mgr Tomasz Serafin

matematyka:

mgr Renata Łysuniek
mgr Małgorzata Tuz
mgr Dorota Romańska
mgr Renata Żołna
 
muzyka, plastyka:
 
mgr Renata Niemczycka
mgr Piotr Pilecki

wiedza o społeczeństwie:

mgr Monika Gniaź

technika:

mgr Dorota Liwińska

informatyka:
 
mgr Dorota Liwińska
mgr Waldemar Grzesik
 
religia:

mgr Grażyna Ufniarz-Ciupak
mgr Monika Gniaź
ks. Marcin Dębski
ks. mgr Rafał Olszówka

wychowanie fizyczne:

mgr Aneta Skorupa
mgr Joanna Koniarczyk
mgr Renata Ul
mgr Józef Wojtaszek
mgr Dawid Rybak
nauczanie specjalne:
 
mgr Mariola Gadawska
mgr Marta Mochol

pedagog szkolny/doradca zawodowy:

mgr Jolanta Mochol


bibliotekarz:

mgr Anna Matyszczak
świetlica:
mgr Sylwia Ćwik
mgr Ewelina Dyl
 

Dnia 9 marca odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Niestety, ze względu na obecną sytuację, uroczystość musiała odbyć się w zupełnie innych warunkach niż zwykle, bez rodziców oraz bez społeczności szkolnej, z wyjątkiem dyrektorów oraz nauczycieli uczących w danej klasie.

 

Książe Józef Poniatowski

Książę Józef Poniatowski urodził się 7.V.1763 roku. Wychowywał się pod opieką matki, Teresy Heruli z Klimskich, na przemian w Wiedniu i w Pradze.

Po śmierci ojca, Andrzeja Poniatowskiego (1773r.) nad przynależnością narodową księcia czuwał stryj, który pragnął by bratanek króla polskiego był wychowywany jak Polak. Jeszcze przed ukończeniem 17 roku życia młody książę rozpoczął służbę w armii austriackiej.

7 lutego 1780 roku został mianowany podporucznikiem, a cztery lata później był już majorem. Do Polski przybył w 1781 roku, w księdze pamiątkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego widnieje jego podpis z 17 lutego 1781 roku. Ponieważ książę zdradzał wielkie talenty wojskowe, kariera jego w armii postępowała błyskawicznie. Otrzymał ważne odznaczenia wojskowe z rąk stryja: Order św. Stanisława, a następnie wstęgę Orderu Orła Białego.

W tym czasie Józef Poniatowski doskonale rozumiał trudne położenie Polski z potrzebą ratowania jej przed ostatecznym upadkiem. Na początku sierpnia 1789 r. książę udał się do Warszawy. 6.V.1792r. książę ruszył na wojnę w obronie konstytucji 3 Maja. Odniósł zwycięstwo pod Zieleńcami. 8.VIII.1789 książe opuszcza Warszawę. Wiosną 1794 r dochodzi do Księcia Józefa wieść o Insurekcji Kościuszkowskiej. Z końcem maja dotarł do obozu wojskowego w Jędrzejowie, gdzie spotkał się z Naczelnikiem T. Kościuszką. W sierpniu bierze udział w obronie oblężonej przez Prusaków Warszawie.

Po upadku powstania Kościuszkowskiego zamieszkał w pałacu "Pod Blachą". 19 XII 1806r na zamku warszawskim książe Józef wita cesarza Napoleona. Otrzymał stanowisko naczelnego wodza armii Księstwa Warszawskiego, którego utworzenie obwieszczono w Dreźnie z końcem 1807 roku 19 grudnia. Zwycięstwo Napoleona w wojnie z Austrią oraz ofensywa armii polskiej pod dowództwem Księcia Józefa zdecydowały o przyłączeniu do Księstwa warszawskiego w 1809 r ziem zaboru austriackiego z Krakowem, Sandomierzem, Lublinem. Miasto Kraków ofiarowało księciu na pamiątkę oswobodzenia Galicji chorągiew ze słowami: "Hołdu, uszanowania i wdzieczności. W 1812 r brał Książe Józef udział w kampani Napoleona na Moskwę. W 1813 wyrusza z Krakowa do Saksonii. Wojsko Ksiącia opuściło w pięciu kolumnach marszowych. "W bitwie narodów" pod Lipskiem książe został 5-krotnie ranny. Otrzymał od Napoleona godność Marszałka Francji.

Osłaniając odwrót armii francuskiej, ranny i zmęczony książe nie ustąpił z pola walki. Zginął w nurtach Elstery w 19 X 1813r. Wcześniej miał wyrzec słowa: "Bóg mi powierzył honor Polaków, jemu samemu go oddam". Zwłoki księcia złożono w krypcie Katedry Wawelskiej. Poniatowski był wybitnym żolnierzem, człowiekiem honoru i wielkim patriotą. Odwaga, wierność ideałom niepodległości, wreszcie bohaterska śmierć sprawiły, że Poniatowski stał się bohaterem narodowym.

Konkursy związane z tematyką obchodzonych świąt są wszystkim dobrze znane. Tym razem serdecznie zapraszamy Was Drodzy Uczniowie do udziału w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moja Miniatura Wielkanocna”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie miniatury na kartce formatu 10*15 cm
dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika).
Ponieważ z danej placówki do organizatora można przesłać max 3 prace, dlatego przeprowadzony zostanie najpierw etap szkolny konkursu.