Serdecznie zapraszamy absolwentów klasy 8 po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty dnia 3 lipca 2024 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.