Uczniowie z certyfikatami

6 czerwca 2024 r. uczniowie klas VII uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie świadomości w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, naukę bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Uczennica biorca udział w zajęciach

Uczniowie podczas zajęć

Zajęcia - pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy