Konkursowe pisanki

    Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Tuż przed świętami wielkanocnymi rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną, który skierowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Jak zawsze uczniowie oraz ich rodzice stanęli na wysokości zadania. Prace konkursowe prezentowały wysokim poziom, były różnorodne i pomysłowe. Oceniając pisanki komisja brała pod uwagę oryginalność, kreatywność oraz estetykę. Rozstrzygnięcie konkursu okazało się niezwykle trudne, ponieważ wszystkie prace były piękne, było widać serce włożone w ich wykonanie, dlatego wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i słodycze.

  Nagrodzeni uczniowie  Wręczanie nagród