Podziękowanie

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji świąteczna zbiórka słodyczy.