Marsz z kijkami

W ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły, podczas lekcji wychowania fizycznego, uczyli się prawidłowej techniki marszu z kijami Nordic Walking oraz zapoznali się z krótką historią tego popularnego ostatnio sportu.

Po zajęciach zgodnie stwierdzili, że zaproponowane ćwiczenia ruchowe okazały się ciekawą i przyjemną formą aktywnego odpoczynku.

Działania te były możliwe możliwe dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców, w ramach którego zakupiono 25 par kijków. Dziękujemy!

Marsz z kijkami - start

Odpoczynek