Ustawienie na boisku szkolnym

W dniach 28 i 29  października 2021r. w naszej szkole odbyły się próbne ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek zagrożenia pożarowego. Pierwsza data dotyczyła alarmu ogłoszonego w budynku B, czyli bezpiecznego ewakuowania się klas 4-8. Ćwiczenia ewakuacyjne budynku A klas 1-3 odbyły się 29 października.

Zespół ds. bezpieczeństwa informuje, iż obie ewakuacje przebiegły pomyślnie, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy budynku szkoły w tempie szybkiego marszu bezpiecznie ewakuowali się na miejsce zbiórki jakim jest boisko szkolne. Po odwołaniu alarmu Pani dyrektor dokonała  podsumowania przebiegu akcji ratowniczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Ewakuacja klas 4-8  Odwołanie alarmu

J. Gaweł