Uczniowie w hali sportowej na spotkaniu z aktorem i pieśniarzem Lechem Dyblikiem, zorganizowanym w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki

W pierwszym dniu października 2021 w PSP w Annopolu odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem "Dobrze z innymi i ze sobą się czuję – zdrowie psychiczne zachowuję". W wydarzeniu udział wzięli uczniowie wszystkich klas, ale program imprezy zróżnicowany został ze względu na wiek uczestników.

W tym dniu odwiedzili nas: Zastępca Burmistrza Annopola Pan Józef Paćkowski, będący jednocześnie Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu Pani Ewa Opoka i pracownicy socjalni: Pani Agata Słapczyńska, Pani Anna Michalska oraz asystent rodziny Pani Iwona Zboch, przedstawiciele Komisariatu Policji w Annopolu w osobie Dzielnicowego asp. sztab. Sławomira Okulusa oraz sierż. sztab. Anety Łukasiewicz.Podczas spotkania nasi Goście opowiedzieli o działaniach wspierających rodziny oraz osoby indywidualne, które doświadczają w życiu różnego typu trudności czy sytuacji kryzysowych. Dzieci i młodzież wzięła udział w zajęciach wychowawczo - profilaktycznych, przeprowadzonych m.in. z wykorzystaniem scenariuszy i materiałów kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dla uczniów klas I - VI zorganizowano konkurs plastyczny pt."Dbam o zdrowie", w którym każda klasa przygotowywała plakat ilustrujący wylosowane hasło. W tym czasie młodzież klas VII - VIII uczestniczyła w programie słowno - muzycznym pt. "Liczy się tylko miłość" w wykonaniu aktora filmowego i teatralnego, pieśniarza Lecha Dyblika. Kolejne punkty programu miały przybliżyć dzieciom i młodzieży istotę zdrowia psychicznego dla naszego ogólnego dobrostanu, zwrócić uwagę na takie jego elementy jak: więzi z bliskim, relacje rówieśnicze, samoocena i poczucie własnej wartości, formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji, radzenie sobie z trudnymi emocjami i stresem oraz wolność od uzależnień.

Za udział w konkursie klasy uhonorowane zostały pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi - materiałami do dalszych twórczych prac.

Realizację Szkolnego Dnia Profilaktyki wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu. Serdecznie dziękujemy za udzielone dofinansowanie.