W piątek, 1 października 2021 r. w naszej szkole odbędzie się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem "Dobrze z innymi i ze sobą się czuję – zdrowie psychiczne zachowuję ".

Klasy I -III – godz. 8.00 – 10.00

Klasy IV - VIII – 10.00 – 12.45

W programie działania odnoszące się do ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: zajęcia wychowawcze, konkurs plastyczny, spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych, słowno -muzyczny program "Liczy się tylko miłość".