Nasza szkoła, już po raz kolejny, przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych.

W ramach projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek w wysokości 15 tys. zł. Zgodnie z wnioskiem część tej kwoty (5 tys. zł) przeznaczymy na zakup nowych regałów na książki i dysków do komputerów oraz nagród dla uczniów. Na atrakcyjne i różnorodne książki do szkolnej biblioteki przeznaczymy 10 tys. zł.

Realizując projekt, nasza szkoła podejmie szereg działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. Ich celem będzie rozbudzenie zainteresowania dzieci czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu.

Logo programu