Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

w związku z wprowadzeniem nauki hybrydowej w kl. IV – VIII od 17 maja do 28 maja 2021 roku oraz kontynuacją nauki stacjonarnej w klasach I – III w PSP Annopol z wyłączeniem dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty: 25 – 27.05.2021r. stosując zasadę: około 50% uczniów uczących się w szkole i co najmniej 50% uczniów uczących się zdalnie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, ustalony został harmonogram prowadzenia zajęć. Plan zajęć zostanie przekazany Państwu przez wychowawców klas.

Dyrektor